สร้อยพระศอ

สร้อยพระศอสมเด็จพระจักรพรรดินีเออเชนีเดอมองติโค (ยูเจนี แห่งฝรั่งเศส) ในอเมริกา

หลังจากสิ้นสุดสงครามระหว่างฝรั่งเศสและปรัสเซีย (the Franco-Prussian War) ฝรั่งเศสแพ้ยับไม่เป็นท่าส่งผลให้จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ ๒ ล่มสลาย สถาบันกษัตริย์ของฝรั่งเศสถูกล้มล้าง ส่งผลให้พระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินีได้เสด็จลี้ภัยไปอังกฤษ ได้ตั้งรกรากที่คริสเลเฮิร์ท เคนต์

ในปี ๑๘๗๐ รัฐบาลของฝรั่งเศสได้นำเครื่องเพชรประจำราชวงศ์ฝรัง่เศสมาจัดแสดง เครื่องเพชรเหล่านี้เป็นของที่พระนางยูเจนีทรงสะสมเองบ้าง ได้รับตกทอดจากบรรพบุรุษหรือจากราชวงศ์ก่อนๆบ้าง ในยุคนั้นถือว่าเป็นสมบัติที่มีคุณค่ามหาศาลไม่แพ้เครื่องเพชรประจำราชวงศ์อื่นใด

อย่างไรก็ตามในปี ๑๘๘๗ รัฐบาลฝรั่งเศสได้ตัดสินใจขายเครื่องเพชรเห่ล่านี้เพื่อผยุงสถานะการเงินอันง่อนแง่นของรัฐ เครื่องเพชรถูกนำมาถ่ายภาพไว้เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เครื่องเพชรส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ถูกนำไปเก็บที่พิพิธภัณฑ์ นอกนั้นถูกนำมาประมูลขาย

ในช่วงที่นำไปประมูลขาย เศรษฐีชาวยุโรปและอเมริกา กระทั้งเจ้านายจากอินเดีย และประเทศอื่นในเอเชีย ได้เข้าร่วมไปซื้อกัน ตอนนั้นผู้ซื้อที่ซื้อกันไปรายใหญ่สุดคือเศรษฐีชาวอเมริกา หนึ่งในนั้นอาทิ อัลลวา แวลเดอบิล ภรรยาของวิลลเลี่ยม เค แวลเดอบิล ได้ซื้อสร้อยไข่มุกทรงคุณค่าไปชุดใหญ่ สร้อยนี้แต่เดิมเคยเป็นของพระนางแคทเธอรีนมหาราชแห่งรัสเซีย ต่อมาก็ตกมาในความครอบครองของพระนางยูเจนีจักรพรรดินีแห่งฝรั่งเศส สุดท้ายก็ย้ายไปสู่กรุสมบัติของมหาเศรษฐีอเมริกาในยุคนั้น ภายหลังเธอได้มอบให้กับลูกสาวนามว่าคอลซูโลว แวนเดอบิลที่แต่งงานกับดยุคแห่งอังกฤษไปอีกทอด

เธอเป็นการเดินทางแสนยาวไกลของเครื่องประดับจริงๆ

ภาพคอลซูโลว แวนเดอบิลกับสร้อยไข่มุกที่สันนิษฐานว่าเดิมน่าจะกรุเครื่องเพชรราชวงศ์ฝรั่งเศส และรัสเซีย

 

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ นางใน

You May Also Like