เจน ญาณทิพย์

เจน ญาณทิพย์

หนึ่งในพิธีกรสนาม รายการที่ชวนขนหัวลุก ด้วยคิวงานที่รัดติ้ว จึงจัดเปิดดูหมอแค่เดือนละครั้ง ครั้งละ 15 คน เปิดสายจองทุกวันที่ 3 ของเดือน ตอน 08:00 น. ครบ 15 คนเมื่อไหร่ ปิดรับทันที เวลาดูก็จะนัดมาพร้อมกัน ทำนายพร้อมกันเลย

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%99-%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8cศาสตร์พยากรณ์ : ญาณสัมผัส
ค่าพยากรณ์ : แล้วแต่ศรัทธา
ติดต่อ : 08-9515-5324 (รุ้งตะวัน)

You May Also Like