โครงการ บูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี มหากุศลในรอบ 100 ปี

เชิญร่วมบุญครั้งประวัติศาสตร์ โครงการ บูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี มหากุศลในรอบ 100 ปี

 

 • ครั้งแรก กับปฐมฤกษ์เริ่มบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก ในเทศกาลงานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก ประจำปี วันพุธ 20 มีนาคม 2562 เวลา 9.09น.
 • มหากุศลในรอบ 100 ปี นำสร้างพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก โดยหลวงปู่สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463
 • พระอริยสงฆ์ สายกรรมฐาน และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตอบรับเข้าร่วมโครงการบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก นำโดยหลวงปู่คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ เป็นประธานสงฆ์โครงการฯ พร้อมร่วมอธิษฐานจิตครั้งใหญ่ในพิธีปฐมฤกษ์แห่งการเริ่มบูรณะพระธาตุฯ

 53735643_634325060321567_7028714409400729600_n

11 มีนาคม 2562 – ขอเชิญศรัทธาสาธุชนชาวไทยและทั่วโลกร่วมบุญใหญ่ในโครงการ “บูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก” ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งเทือกเขาภูพระบาท จ.อุดรธานี อันมีประวัติยาวนานตั้งแต่ยุคพุทธกาล สัญลักษณ์แห่งปฐมบทของพญานาคอันทรงฤทธิ์ที่ถูกพิชิตด้วยอมตะธรรมของพระพุทธเจ้า กลายเป็นผู้ปกปักษ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา พระศาสดาได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จวบจนเวลาผ่านมากว่า 2,500ปี และในปีนี้จะมีการบูรณะองค์พระธาตุครอบรอยพระพุทธบาทครั้งยิ่งใหญ่  เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งศาสนสถานสำคัญให้รุ่นลูกหลานได้กราบสักการะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ สืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เจริญรุ่งเรือง และเป็นผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน พุธที่ 20 มีนาคม 09.09น. เริ่มบูรณะซ่อมแซม

 28577458_10155306396665060_807185111626950416_n

พระพุทธบาทบัวบก” เร้นลับ… ศักดิ์สิทธิ์…

พระพุทธบาทบัวบก ตั้งอยู่ในวัดพระพุทธบาทบัวบก ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ซึ่งมีประวัติอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ได้รับการขนานนามว่า เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ลึกลับด้วยมีภูมิที่ซ้อนกันอยู่มากมาย ว่ากันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดา เจ้าป่าเจ้าเขา คอยปกป้องและทดสอบพระปฏิบัติที่มาปักกลด ณ ดินแดนนี้มานักต่อนัก โดยประวัติรอยพระพุทธบาทนี้ ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ได้เสด็จมาโปรดสัตว์ในที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ครั้งหนึ่งเมื่อทรงทราบว่านาคแถบฝั่งโขงมีความดุร้าย มักรบกวนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำ เพื่อที่จะโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ พระองค์จึงได้เสด็จไปยังถ้ำหนองบัวบาน และถ้ำบัวบก อันเป็นที่อาศัยของพญานาคอันทรงฤทธิ์ 2 ตัว คือ กุทโธปาปนาค และ มิลินทนาค พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่กุทโธปาปนาค เมื่อกุทโธปาปนาคได้สดับพระธรรมเทศนา ก็บังเกิดความเลื่อมใสประกาศตนเป็นอุบาสกและถือพระไตรสรณาคมณ์เป็นสรณะ ที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต

rbsh

พญามิลินทนาค แสดงฤทธิ์ต่อพระพุทธองค์ แต่แพ้อมตะธรรมอย่างศิโรราบ ปวารณาเป็นผู้ปกปักษ์รักษาพระพุทธศาสนาตลอดกาล

หลังจากนั้นกุทโธปาปนาคก็นึกถึงน้องชายคือมิลินทนาคว่า ควรจะได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์เช่นตน เพื่อจะได้ประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร จึงได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงถ้ำบัวบกอันเป็นที่อยู่ของมิลินทนาค มิลินทนาคก็แสดงฤทธิ์อำนาจเพื่อขัดขวางด้วยวิธีต่างๆ แต่ไม่เป็นผล ในที่สุดจึงได้แปลงร่างเป็นมนุษย์ เข้าไปนมัสการพระพุทธองค์เพื่อขอขมา พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรด เมื่อมิลินทนาคได้สดับพระธรรมเทศนาแล้ว ก็สำนึกผิดในสิ่งที่ตนได้กระทำไปแล้ว และทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา แต่เนื่องจากมิลินทนาคมิใช่มนุษย์ พระพุทธองค์จึงอุปสมบทให้ไม่ได้ เพราะผิดพระวินัย ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงประทานไตรสรณาคมณ์ให้มิลินทนาคไว้เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกและถือปฏิบัติต่อไป เป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิต จากที่เคยเบียดเบียนทำร้ายสัตว์โลกมาเป็นช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์โลก ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เมื่อมิลินทนาครับไตรสรณาคมณ์แล้ว จึงกราบทูลขอรอยพระบาทพระพุทธองค์ไว้เป็นที่สักการะบูชา พระพุทธองค์ทรงพิจารณาสถานที่แล้ว จึงได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ณ สถานที่นี้ แล้วจึงเสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหาร พระพุทธบาทแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “พระพุทธบาทบัวบก” ตามชื่อถ้ำบัวบกนี้มิลินทนาคอาศัยอยู่นั่นเอง

สาธุบารมี หลวงปู่สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน นำสร้างพระธาตุครอบรอยพระพุทธบาทบัวบก

กาลผ่านมา 2,400 กว่าปี หลวงปู่สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน พระโพธิสัตว์ผู้ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล ท่านเป็นพระที่มีบุญญาบารมีสูงยิ่งและมีอภินิหารแก่กล้ามาก ในราว พ.ศ.2459 หลวงปู่สีทัตถ์ได้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความเพียร จนสามารถบรรลุธรรมอันวิเศษได้ที่ถ้ำนำยูงทอง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีสามเณรขันธ์ เฮียนนาเป็นพยาน คืนหนึ่งหลวงปู่สีทัตถ์ได้เกิดนิมิต ทำให้เช้าวันต่อมาจึงได้นำพาคณะสงฆ์และสาธุชนเดินทางไป กราบสักการะรอยพระพุทธบาทบัวบก ซึ่งตั้งอยู่บนไหล่เขาภูพระบาท อันเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้นำพาผู้คนสร้างพระธาตุครอบรอยพระพุทธบาทบัวบกในปี พ.ศ.2463 โดยรูปพรรณของพระธาตุพระพุทธบาทบัวบกเป็นรูปดอกบัวเหลี่ยม ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 40 เมตร

ปัจจุบันนี้ พระธาตุทรุดโทรม มีรอยแตกร้าวและผุกร่อน จึงทำให้เกิดโครงการ “บูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก” โดยมาจากความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน อันได้แก่ ภาคคณะสงฆ์ ภาครัฐ และภาคประชาชนผู้มีจิตศรัทธาตั้งมั่นในการทำนุบำรุงสืบสานพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป และในฐานะที่เป็นปูชนียสถานสำคัญของแผ่นดิน โครงการ “บูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก” จึงนับว่าเป็นวาระสำคัญ และเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในการเร่งบูรณะ โดยโครงการฯได้รับอนุมัติจากกรมศิลปากร ให้ดำเนินการอย่างเป็นทางการ และได้รับเมตตาจาก หลวงปู่คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ จ.อุดรธานี ซึ่งท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โครงการฯ และได้รับเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตอบรับเข้าร่วมโครงการ พร้อมร่วมเจริญพุทธมนต์ แสดงธรรมเทศนา และอธิษฐานจิตกว่า 30 รูป ร่วมในพิธีปฐมฤกษ์เริ่มบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก ในเทศกาลนมัสการพระพุทธบาทบัวบกประจำปี วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 9.09น. ณ วัดพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

มหากุศลครั้งหนึ่งในชีวิตได้บังเกิดขึ้นแล้ว ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้โดยทั่วกัน โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมปัจจัยบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก ผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาสัมมากร เพรส รามคำแหง  เลขที่ 994-100659-8 ชื่อบัญชี โครงการบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี โดยจะเปิดรับจนเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 086 982 2915

มหาอานิสงส์การสร้าง/บูรณะองค์พระธาตุเจดีย์

การสร้าง/บูรณะพระธาตุเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเจ้าจักรพรรดิเป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด 1. เมื่อตายไปย่อมสู่สุขคติโลกสวรรค์ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม และบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย 2. ท่านได้ชักชวนประชาชนให้ไปสักการบูชาและร่วมทำบุญด้วยความเลื่อมใส ด้วยบุญนี้เองทำให้ได้เสวยสุขอยู่ในทิพยวิมาน พร้อมด้วยบริวารสมบัติเป็นอันมาก บนสรวงสวรรค์ 3. ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง มีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วทุกทิศ 4. เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ 5.จะบรรลุอภิญญาทั้งหก 6. ประตูสวรรค์ทุกชั้นเปิด 7. สมความปรารถนาในสิ่งที่ปราถนา 8.เจริญด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ อริยสมบัติ ตราบจนถึงซึ่งพระนิพพาน

“บูรณะอะไรก็แล้วแต่ ยากที่สุดคือ บูรณะปฏิสังขรณ์…ยากอะไรก็ไม่เท่ายากเท่าปฏิสังขรณ์ ถอนอะไรก็ไม่ยากเท่าถอนกามคุณ” อมตะธรรมจาก หลวงพ่อปฐม ธัมมธีโร วัดป่าศรีวิลัย

###

*รายชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์(ธรรมยุติ) ที่รับนิมนต์มาร่วมพิธีปฐมมงคล

บูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ในวันที่20 มีนาคม 2562 ดังนี้

 1. หลวงปู่คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ โครงการบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (อายุ73 ปี50 พรรษา)
 2. หลวงปู่อินตอง สุภวโร วัดป่าวีระธรรม ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร (อายุ81 ปี 61 พรรษา)
 3. หลวงปู่ศรี สิริธโร วัดโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี (อายุ78 ปี 58 พรรษา)
 4. หลวงปู่บุญจันทร์ (ดำ) สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี (อายุ78 ปี    57 พรรษา)
 5. หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าเขาภูหลวง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (อายุ71 ปี 51 พรรษา)

*องค์แสดงพระธรรมเทศนา*

 1. หลวงปู่บุญจันทร์ จันทสีโล วัดป่ากิ๋วดู่ จ.เชียงใหม่ (อายุ72 ปี 51 พรรษา)
 2. หลวงปู่วิโรจน์ ฉันทกโร(พระครูสมาธิวิริยปัญญาภรณ์)วัดป่าภูวังงาม อ.ไชยวาน จ

อุดรธานี (อายุ 66 ปี 46 พรรษา)

 1. หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (อายุ71 ปี 44 พรรษา)
 2. หลวงพ่อสมเกียรติ ชิตมาโร วัดป่าถ้ำเทพนิมิต ต.ตาลเรียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี (อายุ63 ปี 43 พรรษา)
 3. พระครูบริหารมงคลธรรม (พระอาจารย์ดำรง ฐิตสีโร) รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ (ธรรมยุต) วัดป่านาสีดา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (อายุ60 ปี 41 พรรษา)
 4. พระอาจารย์สนิท สัจจะญาโน วัดป่าภูเท่อเร่อ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี (อายุ59 ปี 38 พรรษา)
 5. ท่านเจ้าคุณพระสุทธิสารเมธี (พระอาจารย์วงษ์ไทย สุภวโส) เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี (อายุ 57 ปี 36 พรรษา)
 6. หลวงพ่อทองพูน กาญจโน วัดป่าภูกระแต อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (อายุ57 ปี 36 พรรษา)
 7. พระครูไพศาลธรรมโกวิท (พระอาจารย์สำราญ ผาสุโก) วัดป่าตะเคียนทอง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (อายุ55 ปี 35 พรรษา)
 8. พระอาจารย์บุญรอง กมโล วัดโนนสูงเปลือย ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (54ปี 34 พรรษา)
 9. พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อุตตมวังโส วัดศิริมงคล อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (อายุ54 ปี 34 พรรษา)
 10. พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ วัดป่าภูตะคาม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (อายุ52 ปี 31 พรรษา)
 11. พระอาจารย์พงษ์ภิญโญ สัญญโม วัดป่าโคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

(อายุ 46 ปี 25 พรรษา)

 1. พระครูสุทธิปัญญาวัฒน์ (วิชาน อภิชาโน) เจ้าคณะอำเภอนายูง(ธรรมยุต) อ.นายูง จ.อุดรธานี (อายุ46 ปี 25 พรรษา)
 2. หลวงปู่ชด ขันติธโร วัดป่าสันติธัมโม อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (23พรรษา)
 3. พระอาจารย์อภิชาติ พุทธสโร วัดป่าหนองโก ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู (22พรรษา)

*รายชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ (มหานิกาย) ที่รับนิมนต์มาร่วมพิธีปฐมมงคล

บูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ดังนี้

 1. พระครูพุทธบทบริรักษ์ (หลวงพ่อคำห่วง) เจ้าอาวาสวัดพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (อายุ72ปี 52 พรรษา)
 2. พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี วัดมัชฉิมวาส อ.เมือง จ.อุดรธานี (อายุ67 ปี 45 พรรษา)
 3. พระครูภาวนาวิมล เจ้าคณะอำเภอบ้านผือ วัดโพชัยศรี อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (อายุ75 ปี 55 พรรษา)
 4. พระครูมัญจาภิรักษ์ ยโสธโร วัดพระแท่น (บ้านแดง) รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี

(อายุ 73 ปี 53 พรรษา)

26.พระราชสิทธาจารย์ (หลวงปู่ทองใบ ปภัสสโร) วัดนาหลวง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (อายุ 83 ปี)

You May Also Like