ททท. สอนน้องชายแดนถ่ายภาพ สะท้อนมุมงามหนุนมั่นใจเที่ยวใต้

ททท. สอนน้องชายแดนถ่ายภาพ สะท้อนมุมงามหนุนมั่นใจเที่ยวใต้

ททท. จับมือ วิทยาลัยชุมชน ร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส จัดโครงการ “3 Provinces One Destination” สร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมเป็นหนึ่ง อบรมถ่ายภาพสะท้อนภาพความงามผ่านมุมมองของเยาวชนในพื้นที่  สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า โครงการ “3 Provinces One Destination”  สร้างสรรค์พลังพหุวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมเป็นหนึ่ง จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และโอกาสแก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้อบรมการถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว นำไปสู่เศรษฐกิจที่เติบโต สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนในพื้นที่

“การถ่ายภาพ นับเป็นหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการดึงทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวออกมาผ่านมุมมองใหม่จากเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเดิมทีอาจจะคุ้นชินกับสถานที่ต่างๆ อยู่แล้ว เมื่อได้เรียนรู้และสร้างผลงานภาพถ่ายออกมา จะช่วยสะท้อนภาพที่งดงามให้สาธารณะชนได้ทราบ และยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนที่รักการถ่ายภาพให้มีโอกาสได้เรียนรู้จากช่างภาพมืออาชีพ”

รูปแบบของโครงการ “3 Provinces One Destination  จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเยาวชนครั้งละ 60 คน ใน 3 จังหวัด รวม 180 คน เพื่อให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการถ่ายภาพและขาดอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ  กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนนักเรียนในพื้นที่ ให้เล็งเห็นถึงคุณค่าของชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยว สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีออกสู่สาธารณะชนในวงกว้าง โดยจะมีทีมงานพร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ เดินทางลงไปยังพื้นที่ใน จ.นราธิวาส ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.2560 จ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.2560 และ จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย.2560 โดยมีเยาวชนจากวิทยาลัยชุมของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม

นายจรูญ พรหมสุข ผอ.วิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2547 ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ได้สร้างผลกระทบให้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว แต่สถานการณ์ในปัจจุบันก็เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น เบตง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนไม่น้อย  ทั้งนี้โครงการนี้ จะช่วยสะท้อนภาพความงดงามและความสงบของพื้นที่ให้คนทั่วไปได้เห็น  และเป็นหนึ่งในการผลักดันให้คนในจังหวัดอื่นๆ เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น

นายยุทธนา พรหมณี ผอ.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยภาพลักษณ์ของสถานการณ์ของความไม่มั่นคงในพื้นที่ ทำให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เป็นที่นิยมด้านการท่องเที่ยว  ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีและความงดงามของพื้นที่ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลากหลายแง่มุม ทั้งด้านธรรมชาติ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างที่มีมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า การท่องเที่ยวจะเป็นหนึ่งในแนวทางสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในพื้นที่ และเมื่อเศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น จะเป็นอีกแนวทางที่ช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบได้อีกทาง

You May Also Like