ฉลอง 120 ปี มิตรภาพไทย–รัสเซีย บนดวงแสตมป์

ฉลอง 120 ปี มิตรภาพไทย–รัสเซีย บนดวงแสตมป์

ภาพซองวันแรกจำหน่าย แสตมป์ชุด 120ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย สถานทูตรัสเซียร่วมกับไปรษณีย์ไทย จัดงานฉลอง “120 ปี มิตรภาพ ไทย–รัสเซีย บนดวงแสตมป์” เชื่อมสัมพันธ์สองชาติ พร้อมนิทรรศการแสตมป์ 120 ปี แห่งมิตรภาพ บนเส้นทางเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 ทูตรัสเซียและรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลร่วมแลกเปลี่ยนแสตมป์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “แสตมป์ของพ่อ  2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก

ภาพบรรยากาศการประทับตรางานเปิดตัวแสตมป์ชุดสำคัญครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อร่วมฉลอง 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับรัสเซีย

ภาพแสตมป์ชุด 120ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย (2)ภาพแสตมป์ชุด 120ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย (1)โดยแสตมป์ร่วมของสองประเทศนำเสนอภาพเดียวกันคือภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประทับนั่งเคียงข้างสมเด็จพระจักรพรรดินิโคลัสที่ 2 ณ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปในปี 2440 สะท้อนให้เห็นถึงบริบทสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งมิตรภาพสองประเทศที่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน ออกจำหน่ายพร้อมกันทั้งสองประเทศในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 แสตมป์ไทยราคาดวงละ 3 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) ซองวันแรกจำหน่าย 11 บาท ส่วนแสตมป์รัสเซียเป็นชนิดราคา 22 รูเบิล (ประมาณ 12.50 บาท)

H.E. Mr.Kirill Mikhailovich Barsky เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย H.E. Mr.Kirill Mikhailovich Barsky และ นางวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุลปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนามบนแสตมป์ของทั้งสองประเทศ ก่อนแลกเปลี่ยนกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพอันยาวนานมาถึง 120 ปี

ภาพเอกอัครราชทูตมอบลายเซ็นต์บนไปรษณียบัตรในโอกาสนี้ยังได้ร่วมชมนิทรรศการแสตมป์ชุดพิเศษ ในหัวข้อ “120 ปี บนเส้นทางมิตรภาพ” ซึ่งส่งผลต่อความเป็นเอกราชและความเจริญรุ่งเรืองของของไทยในทุกวันนี้ รวมทั้งให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “แสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งจัดแสดงอยู่ ณ อาคารไปรษณีย์กลาง อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร 0 2831 3856 เฟซบุ๊ก stampinlove และไลน์@stampinlove

You May Also Like