กรมควบคุมมลพิษ จัดงาน “ผู้ประกอบการร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ”

กรมควบคุมมลพิษ จัดงาน “ผู้ประกอบการร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ”

เมื่อเร็วๆนี้   พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานเปิดงาน   “ผู้ประกอบการร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ” เชิญผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อจัดการน้ำเสียคืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ สร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่และใช้เป็นเส้นทางการจราจรทางน้ำที่ปลอดมลพิษ ตามนโยบายรัฐบาล  โดย  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิ  ให้การต้อนรับ พร้อมเชิญผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารชุด โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร    งานจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทารา ณ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒน

You May Also Like