อ.นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังตัวเลข เตรียม​จัดพิธีไหว้ครูสัมมาธราจารย์ (พิธีไหว้ครูในโลกทิพย์)

ผิดครู ทำชีวิตพัง แก้วิบ

Read more